Arkisto

Tällä sivulla hallitus kertoo kokouksistaan, päätöksistään sekä työn alla olevista asioista.

Harjakoira-lehti on edelleen hallituksen päätiedotuskanava.

Hallitus 2012 tiedottaa:

Hallitus on syys-marraskuussa:

* Hyväksynyt 24 uutta jäsentä yhdistykseen.

* Valinnut jalostustoimikunnan uusiksi jäseniksi Katja Laurilan ja Lumi Suhosen.

* Valinnut Suomen Kiinanharjakoirat ry:n varapuheenjohtajaksi Marianne Virran.

* Päättänyt, että yhdistyksen kotisivulta voi ostaa mainostilaa kaupallisille mainoksille. Hinnaksi sovittiin, 30€ / 30 vrk tai 15€ / 15vrk. Kasvattajien kaupalliset ilmoitukset voidaan julkaista vain silloin, jos kasvattaja on yhdistyksen kasvattajalistalla. Jäsenille 5€ alennus.

* Hyväksynyt uudet jalostusohjesäännöt: Suomen Kiinanharjakoirat ry:n kevätkokouksessa 1.5.2011 hyväksytyt jalostusohjesäännöt astuvat voimaan yhdistyksen sääntömuutoksen jälkeen hallituksen päätöksellä. Uudet jalostusohjesäännöt ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.kiinanharjakoirat.fi

 

Terveisiä syyskokouksesta:

Suomen Kiinanharjakoirat ry:n syyskokous pidettiin 4.11.2012 Helsingissä. Kokous oli yksimielinen eikä äänestyksiä tarvittu.

Vuodelle 2013 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mia Vesala ja sihteeriksi Noora Haapanen.

Erovuoroisina olleet Mari Sammal ja Marianne Virta valittiin jatkamaan tehtävissään kaudella 2013-2014 hallituksen varsinaisina jäseninä. Sanna Vehkomäen ja Berit Nikkasen erottua hallituksesta kesken kauden, heidän tilalleen valittiin Mia Peltoniemi sekä Emmi Vihanto loppu kaudeksi 2012-2013. Mia Peltoniemen noustua hallituksen varsinaiseksi jäseneksi hänen kesken jäänyttä varajäsenen kauttaan vuoden 2013 loppuun saakka valittiin jatkamaan Katariina Kahri. Toiseksi varajäseneksi kaudelle 2013-2014 valittiin Ulla Saarinen.

Kokouksessa vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2013. Jäsenmaksujen suuruus pysyy ennallaan.

*Varsinainen jäsen 25 €

*Perheenjäsen 10 €

*Nuorisojäsen (alle 15-vuotiaat) 15 €

*Yhdistyksen jäsenkasvattajan liittäessä kunkin pentueen omistajat yhdellä kertaa yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi on jäsenmaksu 10 € /henkilö liittymisvuonna.

*Yhteisöjäsen vähintään 50 €

 

 

Suomen Kiinanharjakoirat ry:n SÄÄNTÖMUUTOKSET

Suomen Kiinanharjakoirat ry:n uudet säännöt on kirjattu Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistystietokantaan 29.10.2012 astuen voimaan tuolla päivämäärällä.

·         7. Jalostustoimikunta
Kiinanharjakoirien jalostuksen neuvoa antava elimenä toimii yhdistyksen hallituksen  kahdeksi vuodeksi (sääntömuutos nro1) kerrallaan valitsema jalostustoimikunta joka toimii hallituksen alaisuudessa ja johon kuuluu neljä (4) henkilöä. Jalostustoimikunta on laatinut omat kiinanharjakoirien jalostusohjesäännöt. Poistettu: joiden muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa 13. kohdassa mainitulla tavalla. (sääntömuutos nro2)

·         Sääntömuutos nro1 hyväksytty Suomen Kiinanharjakoirat ry:n kevätkokouksessa 2.5.2009 ja Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 22.10.2009.

·         Sääntömuutos nro2 hyväksytty Suomen Kiinanharjakoirat ry:n syyskokouksessa 19.9.2009 ja Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 22.10.2009.

Sääntömuutosten käsittelyn yhteydessä PRH:n lakimies on käynyt yhdistyksemme säännöt läpi ja todennut seuraavaa: perustamiskirjassa vuonna 2003 on yhdistyksen nimi kirjoitettu muotoon Suomen kiinanharjakoirat ry, kaikissa muissa virallisissa asiakirjoissa muotoon Suomen Kiinanharjakoirat ry. Koska yhden kirjaimen muuttaminen isosta kirjaimesta pieneksi kirjaimeksi yhdistyksen nimessä vaatisi koko pitkän sääntömuutosprosessin, ei yhdistyksen hallitus katsonut sitä tarpeelliseksi vaikka vakiintunut käytäntö onkin ollut kirjoittaa yhdistyksen nimi perustamiskirjan mallin mukaisesti. Yhdistyksen nimi kirjoitetaan siis virallisesti isoin alkukirjaimin: Suomen Kiinanharjakoirat ry.

Samassa yhteydessä PRH:n lakimiehen ohjeilla on yhdistyksen säännöt päivitetty vastaamaan 1.9.2010 voimaan tullutta toiminnantarkastusta koskevaa yhdistyslain muutosta sekä tilintarkastuslakia.

 

 ----

Helmikuussa hallitus on
- hyväksynyt 16 uutta jäsentä, 1 nuorisojäsenen ja 1 perhejäsenen
- päättänyt, että sitoumuskasvattajille kuuluu ilmainen kotisivu- ja
lehti-ilmoitus kasvattajat -sivulle
- valinnut jäsenlehden taittajaksi Tmi Sari Kareksen
- hyväksynyt jalostustoimikunnan täydennykset Tiina Länsimäen ja Sanna Joutselan
- hyväksynyt uuden paikallisalaosaston Keski-Pohjanmaalle

Tammikuussa:

Järjestäytymiskokous 2012
Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Sanna Vehkomäki.
Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Mia Vesala,kirjanpidosta ja
tilinpäätöksestä vastaa tilitoimisto.
Jalostustoimikuntaan valittiin Nina Enqvist ja Berit Nikkanen.
Toimikunta ehdottaa hallitukselle lisähenkilöt.

Hallituksen kokous 1/2012
Lehtitoimikuntaan valittiin Sanna Vehkomäki.
Postitse toimitettava lehtimateriaali lähetetään osoitteeseen Sanna
Vehkomäki, Raatimiehenkatu 2 as 8, 20750 Turku.
Kotisivutoimikuntaan valittiin Mari Sammal ja Miikka Ansamaa.
Päivittäjinä toimivat Ulla Saarinen ja Mia Peltoniemi.
Foorumin ylläpitäjänä vuonna 2012 toimii Miikka Ansamaa ja
moderaattoreina Mari Sammal ja Ulla Saarinen.
Pentuneuvojiksi valittiin Ulla Saarinen ja Sanna Vehkomäki.
Kerhokauppaa vuonna 2012 hoitaa Ulla Saarinen.
Palkintovastaavana jatkaa Sanna Vehkomäki.
Terveysasioiden yhteyshenkilönä jatkaa Katja Laurila.
Club Show 2012 vastuuhenkilö on Sanna Vehkomäki.
Kevätkokouspäivämääräksi on päätetty 19.5, kokouskutsu ja esityslista
tulevat lehteen 1/2012.
Silmätarkastusten sponsorointia jatketaan vuoden 2011 mallilla.
Hyväksyttiin 26 uutta jäsentä, 2 nuorisojäsentä ja 1 perhejäsen sekä
puollettiin 2 kennelnimianomusta.

---------------------------------------------------------------

Hallitus 2011:

Hallitus kokoontui syys-marraskuussa neljä kertaa.
Yhdistykseen hyväksyttiin 27 uutta jäsentä.
Hallitus puolsi kahta kennelnimianomusta.

18.9. järjestettiin luentopäivä Lohjalla, jossa luennoitsijoina toimivat Juha Kares, Sari Jalomäki, Ulla Saarinen ja Raija Johansson. Päivä oli mielenkiintoinen ja antoisa, mutta keräsi harmittavan vähän kuulijoita.

Vuoden 2011 aikana yhdistys on saanut maksettua Show Media Oy – Showlinkille maksamatta jääneen laskun 6750,50 € kokonaisuudessaan. Alun perin 11.1.2009 erääntynyt lasku muodostui vuoden 2008 pentunäyttelyn hankinnoista ja palveluista.

Kasvattajia ja jalostusuroksia –listan vuosimaksu ajalle 1.1.-31.12.2012 on 20€ sisältäen mainospaikan yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.kiinanharjakoirat.fi sekä 4 kertaa vuodessa ilmestyvässä Harjakoira-lehdessä.  Listaa ylläpidetään 1.2.2012 lähtien reaaliaikaisena maksettujen suoritusten mukaan. Huolehdithan siis maksun heti tammikuun aikana niin saat eniten hyötyä irti! J
Kasvattajia ja jalostusuroksia –listan vuosimaksua EI VOI enää yhdistää jäsenmaksuun vaan se on suoritettava erikseen, omalla viitteellään!

Vuoden 2012 alusta lähtien uusille jäsenille toimitetaan Harjakoira-lehti jäsenmaksun suorituspäivästä lähtien, eikä vanhoja lehtiä enää tilata painosta ylimääräisiä kappaleita.

Henkilöiltä, jotka ovat jättäneet maksamatta yhdistyksen laskuja aiemmin, evätään oikeus uusiin hankintoihin siihen saakka kunnes erääntyneet laskut on hoidettu kuntoon.

Yhdistyksen hallituksen alaisuuteen perustettiin uusi MH-luonnekuvaus –toimikunta jonka vastuuhenkilöinä toimivat Ulla Saarinen sekä Raija Johansson. Suomen kiinanharjakoirat ry järjestää yhdessä Vehnä- ja kerrynterrierit ry:n kanssa kaksi MH-luonnekuvausta vuonna 2012:

 21.-22.4.2012 paikkoja kiinanharjakoirille on 5.  ja  15.-16.9.2012 paikkoja kiinanharjakoirille on 15.

 Yhdistyksen toimintaan kaivataan lisää aktiivisia osallistujia! Haussa olisi mm.

 - Harjakoirien tulevaisuudesta kiinnostuneita aktiivisia ihmisiä jalostustomikuntaan
 - Jäsensihteeri
 - Harjakoira-lehdelle TAITTAJA
- Osallistujia eri toimikuntiin, mm. lehtitoimikunta, Club Show –toimikunta jne.

 Ilmoittautumiset Vuoden Kasvattaja, Vuoden Jalostusuros sekä Vuoden Jalostusnarttu –kilpailuihin 31.01.2012 mennessä osoitteeseen: mia.vesala@kiinanharjakoirat.fi

 Jäsenmaksutiedot vuodelle 2012:

                             Vuosijäsen 25€

                             Perhejäsen 10€

                             Nuorisojäsen (alle 15-vuotias) 15€

                             Yhteisöjäsen vähintään 50 €

                            Yhdistyksen jäsenkasvattajan liittäessä kunkin pentueen omistajat yhdellä kertaa yhdistyksen
                            vuosijäseniksi on jäsenmaksu 10€/henkilö  liittymisvuonna.

 

maksetaan tilille FI92 1511 3000 100366 / Suomen kiinanharjakoirat ry. Käytä viitteenä jäsennumeroasi, jonka löydät Harjakoira –lehden osoitetarrasta.  Jäsenmaksun eräpäivä on 15.4.2012.

 Kasvattajia ja jalostusuroksia –listan maksu 20€ suoritetaan tilille FI92 1511 3000 100366 / Suomen kiinanharjakoirat ry käyttäen viitenumeroa 20006.

 

--------------------------------
Hallitus on kevään aikana

- hyväksynyt 72 uutta jäsentä, 2 perhejäsentä ja 2 nuorisojäsentä
- puoltanut kuutta (6) kennelnimianomusta

- päättänyt, että yhdistys osallistuu Jumbon Faunattaren Suureen Koiratapahtumaan 11.6.2011
 Jumbon   parkkihallissa
- päättänyt, että yhdistys lähtee mukaan MH-luonnekuvauspäivään 13.-14.8.2011 yhdessä
  Vehnä- ja Kerrynterrierikerhon kanssa
- päättänyt luopua Vuoden harjakoira -kilpailujen kiertopalkinnoista ja -kansioista. Vanhat pokaalit jäävät
  vuoden 2010 voittajien haltuun ja jatkossa jokaisen vuoden voittajakoirille hankitaan omiksi jäävät palkinnot.
  Vuoden harjakoira -kilpailuiden voitokkaat koirat esitellään yhdistyksen kotisivuilla.

- todennut, ettei yhdistyksellä ole henkilöresursseja nostaa Winter Show:ta Club Show:n tasoiseksi
  tapahtumaksi, jotta siitä voitaisiin jakaa pisteet Vuoden Harjakoira -kilpailussa.

  Lisäksi yhdistys on päättänyt järjestää yhteisen näyttelymatkan Pohjoismaiden Voittaja -näyttelyyn
  Tukholmaan joulukuussa, sekä kasvattajille ja kasvatuksesta kiinnostuneille harjakoiraihmisille luentopäivän 
  syksyllä. Näistä voit lukea lisää kesäkuussa ilmestyvästä (2/2011) lehdestä

 

Järjestäytymiskokous 6.1.2011
Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Mari Korpinen ja jäsensihteeriksi Sari Virtanen. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Mia Vesala, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä vastaa tilitoimisto.
Jalostustoimikuntaan valittiin jatkamaan Katja Laurila, Ulla Saarinen, Mia Vesala ja Arja Konttinen.

......................................................................................................
Hallituksen kokous 1/2011
Lehtitoimikuntaan valittiin Sanna Vehkomäki ja Katja Laurila.
Postitse toimitettava lehtimateriaali lähetetään osoitteeseen Sanna Vehkomäki, Raatimiehenkatu 2 as 8, 20750 Turku.
Kotisivutoimikuntaan valittiin Katja Laurila, Mari Sammal ja Miikka Ansamaa. 
Päivittäjinä jatkavat Ulla Saarinen ja Jonna Laakso.
Foorumin ylläpitäjänä vuonna 2011 toimii Miikka Ansamaa ja moderaattoreina Sanna Vehkomäki, 
Katja Laurila ja Mari Sammal.
Pentuneuvojiksi valittiin Ulla Saarinen ja Sanna Vehkomäki.
Kerhokauppaa vuonna 2011 hoitaa Mari Aaltonen.
Kiertopalkintovastaavana jatkaa Sanna Vehkomäki.
Terveysasioiden yhteyshenkilönä jatkaa Katja Laurila.
Club Show 2011 vastuuhenkilöinä ovat Tiina Länsimäki ja Tiia Aittamaa.
Kevätkokouspäivämääräksi on päätetty 1.5.2011, kokouskutsu ja esityslista tulevat lehteen 1/2011.
Silmätarkastusten sponsorointia jatketaan vuoden 2010 mallilla.
Hyväksyttiin 9 uutta jäsentä ja puollettiin 1 kennelnimianomusta.

 

......................................................................................................

Harjakoirayhdistyksen keskustelufoorumi on avattu jälleen 3.1.2011

......................................................................................................

Hallitus on ottanut yhteyttä yksityishenkilöön liittyen 
www.kiinanharjakoirat.fi domainin hallintaoikeuden siirtoon  
yhdistykselle. Foorumin ylläpitäjille tai moderaattoreille ei ole  
annettu epäluottamuslausetta. Saimme tiedon heidän kaikkien  
eroamisesta 7.12.2010 ja kiitämme heitä tehdystä työstä.
Hallitus ilmoittaa tämänhetkiselle ylläpidolle uuden kotisivujen  
ylläpitäjän mutta foorumi sulkeutuu toistaiseksi Petskun ilmoituksen  
mukaisesti torstai-iltana 9.12.2010.
Tämän enempää hallitus ei tule asiaa käsittelemään foorumilla.  
Ajankohtaisista asioista tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla.

......................................................................................................

Syyskokous 20.11.2010
-Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja Mia Vesala.
-Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,  
kokouskutsu oli Harjakoira -lehdessä 3/10.
-Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle  2011 
-Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2011 seuraavasti:
*Erillistä liittymismaksua ei peritä
*Vuosijäsen 20€
*Perhejäsen 10€
*Nuorisojäsen (alle 15-vuotias) 12€
*Yhteisöjäsen vähintään 50€
*Yhdistyksen jäsenkasvattajan liittäessä kunkin pentueen omistajat  
yhdellä kertaa yhdistyksen vuosijäseniksi on jäsenmaksu 10€/henkilö liittymisvuonna.

-Valittiin vuodelle 2011 hallituksen puheenjohtajaksi Mia Vesala ja  
sihteeriksi SannaVehkomäki. Valittiin erovuoroisten tilalle kaudelle 2011-2012  
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Noora Haapanen ja Mari Sammal sekä varajäseneksi
Ulla Saarinen. Kiitos tehdystä työstä väistyville hallituslaisille Katja Alahuhdalle, Tiina  
Länsimäelle sekä Tiia Aittamaalle!

- Valittiin vuodelle 2011 tilintarkastajiksi Mia Peltoniemi ja Lassi  Alestalo ja heille 
varatilintarkastajiksi Taru Rannikko ja Tellu Sonne.

-Muissa asioissa keskustelimme seuraavista asioista:
*Yhdistyksen hallitus on saanut syksyllä 2010 tietoonsa 11.1.2009  erääntyneen 
Show Media Oy - Showlink:n laskun. Lasku on muodostunut vuoden 2008  pentunäyttelyn 
hankinnoista sekä palveluista ja on suuruudeltaan 6750,50€. Hallitus on saanut sovittua  
maksamatta jääneelle laskulle maksuerät sekä sen, ettei yhdistyksemme tarvitse  
maksaa laskusta kertyneitä korkoja.
*Yhdistyksen lehteä varten on lähetetty todella vähän kuvia. Tähän yhtenä syynä 
saattaa olla se, että yhdistyksen kotisivuilla lukee: "Lehdessä  julkaistu materiaali 
tulee ilman eri korvausta osaksi Suomen kiinanharjakoirat ry:n  arkistoa, jolla on 
kaikki oikeudet aineiston vapaaseen käyttöön ellei muuta ole nimenomaan  
sovittu." Todettiin että tätä tekstiä olisi hyvä muokata niin, ettei yhdistys voi  
vastaanottamaansa materiaalia käyttää vapaasti ilman erillistä sopimusta.
*Foorumia pidettiin erittäin tärkeänä ja hyvin toimivana osana yhdistystä, mutta viime aikoina foorumille on alkanut tulla liikaa kirjoituksia, jotka ovat  hyökkääviä, alentavia tai muuten hyvien tapojen vastaisia. Keskusteltiin siitä, olisiko  foorumin moderointia mahdollista tiukentaa sen suhteen, että keskustelu pysyisi tiukemmin  otsikon mukaisena. Keskustelupalstalle ei tällä hetkellä ole mukava ohjata uusia rodun pariin tulevia ihmisiä.

......................................................................................................

Ylimääräinen yleiskokous 7.7.2010
Kokouskutsu oli Harjakoira-lehdessä 2/2010
Läsnä 5 henkilöä
Kokouksen puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Mari Korpinen.
Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
vuodelta 2009.
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja  
muille vastuuvelvollisille vuodelle 2009.
Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lauusnto 
vuodelta 2008.
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja  
muille vastuuvelvollisille vuodelle 2008.
Valittiin varatilintarkastaja Mia Peltoniemi toiseksi  
tilintarkastajaksi vuodelle 2010 ja päätettiin jatkaa yhdellä  
varatilintarkastajalla.
......................................................................................................

Kevätkokous 2.5.2010
Kokouskutsu oli Harjakoira-lehdessä 1/2010
Läsnä 12 henkilöä
Kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Parviainen.
Vuoden 2009 tilinpäätöstä ja vuosikertomusta ei voitu esittää.
Myöskään tilintarkastuslausuntoa ei voitu esittää, sillä tilinpäätöstä 
ei oltu toimitettu tilintarkastajille.
Näin ollen tilinpäätöstä ei voitu vahvistaa eikä vastuuvapautta  
myöntää hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Kokous velvoitti hallituksen kutsumaan koolle ylimääräisen  
yleiskokouksen keskiviikkona 7.7.2010 klo 19:00.

......................................................................................................