Terveystilastot

 

Silmätilastot

Silmäpeilauksien määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Samalla sairauksien diagnosointi on lisääntynyt. Tämä ei tarkoita sitä, että rotu olisi sairaampi kuin ennen, vaan sitä, että nykyään kiinnitetään paremmin huomiota kiinanharjakoirien silmäsairauksiin.

Linssiluksaatio epäilyjen määrä on suuri, mutta tämä johtuu siitä, että lasiaisvuoto diagnoosin saaneet koirat merkitään LL-epäilyttäviksi. Todettuja LL-tapauksia on kuitenkin hyvin vähän peilauksiin nähden. Toivottavasti PLL-geenitestin avulla voidaan tulevaisuudessa vähentää LL-sairaiden koirien määrää.

Silmäpeilaus on voimassa vain vuoden, joten on erittäin tärkeää, että koirat silmäpeilataan säännöllisesti. Varsinkin koirat, joita käytetään jalostukseen.

 

Erittelyt löydöksien perusteella 1996–2009 (lausuntovuosi)

Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

1299

78,8

Trichiasis/Districhiasis

62

3,8

Linssiluksaatio epäilyttävä

49

3,0

Linssiluksaatio, todettu

11

0,7

PPM, diagnoosi avoin

34

2,1

PPM, todettu

4

0,2

Lasiaisen rappeuma, epäilyttävä

24

1,5

Lasiaisen rappeuma, todettu

23

1,4

Katarakta/kaihi, todettu

21

1,3

Katarakta/kaihi, epäilyttävä

14

0,8

RD, diagnoosi avoin

1

0,1

RD, multifokaali, todettu

16

1,0

RD, totaali, todettu

1

0,1

PHTVL/PHPV, diagnoosi avoin

3

0,2

PHTVL/PHPV sairauden aste 1

1

0,1

PHTVL/PHPV, sairauden aste 2-6

3

0,2

Muu verkkokalvon sairaus, todettu

15

0,9

Kyynelaukon puutos, todettu

9

0,5

Kyynelaukon puutos, epäilyttävä

2

0,1

PRA, epäilyttävä

6

0,4

PRA, todettu

1

0,1

Kuivasilmäisyys, epäilyttävä

1

0,1

Kuivasilmäisyys, todettu

5

0,3

Makroblepharon, todettu

4

0,2

Muu verkkokalvon sairaus, epäilyttävä

33

2,0

Gonioskopiatutkimus, diagnoosi avoin

2

0,1

Gonioskopiatutkimus, occlusio todettu

1

0,1

Sarveiskalvon dystrofia, todettu

2

0,1

Muu perinnöllinen silmäsairaus, todettu

1

0,1


 

Polvitilastot

 

Sydäntilastot

 

Virallisia sydänkuunteluita on tehty vasta vuodesta 2006 lähtien kiinanharjakoirille. Sydänkuuntelu tulos on voimassa vuoden ja varsinkin jalostukseen käytettäville koirille olisi syytä tehdä tutkimus säännöllisesti.

Lähteet: Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (http://jalostus.kennelliitto.fi/)