Kiinanharjakoirien selän terveyden edistäminen

Suomen Kiinanharjakoirat ry toteuttaa hankkeen kondrodystrofia-geenin (CDDY) esiintyvyyden selvittämiseksi suomalaisessa kiinanharjakoirapopulaatiossa.

Lisätietoja hankkeesta: harjakoira.jalostustoimikunta(a)gmail.com

Johdanto

Tämä hanke edistää merkittävästi kiinanharjakoirien terveyttä tulevaisuudessa ja antaa arvokasta tutkimustietoa JTO:n laatimiseen. Rodun selkä- ja erityisesti välilevyongelmat ovat lisääntyneet viimeisen 20 vuoden aikana, ja CDDY-geenin kartoittaminen antaa arvokasta tietoa rodun nykytilanteesta. Suomen Kiinanharjakoirat ry on lähestynyt SKKY:tä jo vuonna 2013 saadakseen rodulle Kennelliiton virallisen IDD-tuloksen (intervertebral disc disease), mutta hanke on silloin kaatunut vähäisiin tutkimustuloksiin. CDDY-geenin kartoittaminen on ensimmäinen ja melko edullinen askel kohti parempaa terveystilannetta.

CDDY eli kondrodystrofia-geeni aiheuttaa kantajalleen kohonnutta riskiä selän välilevyongelmiin. Alttius CDDY-geenin aiheuttamiin välilevyongelmiin periytyy dominantisti, eli riittää kun geenin saa toiselta vanhemmalta. Välilevyongelmat eivät suoraan näy röntgenkuvissa, eikä kalkkeutumien yhteydestä välilevyongelmiin ole varmaa tietoa rodussamme. Tulevaisuuden tutkimushankkeena voisikin olla erityisesti CDDY-geenin kantajiksi testattujen koirien selän kalkkeutumien tutkiminen ja ylipäänsä koirien selän terveyden seuraaminen läpi koiran elämän.

CDDY-geenin esiintyvyydestä Suomen kiinanharjakoirapopulaatiossa ei tiedetä. Geenin osalta on testattu muutamia koiria, mutta lähes kaikki ovat olleet oireilevia tai jo sairastuneita, joten tuloksista ei voida vetää johtopäätöksiä geenin esiintyvyydestä. Laajan testauskampanjan avulla saadaan selville geenin yleisyyttä populaatiossa, ja tulosten perusteella voidaan ryhtyä miettimään mahdollisia toimintatapoja välilevyongelmien ennaltaehkäisyyn.

Eläinklinikka Aisti on tilastoinut heillä diagnosoituja kiinanharjakoirien välilevytyriä vuosina 2014-2018 yhteensä 23 kpl:

2014 4 kpl, joista 3 leikattu
2015 6 kpl, 4 leikattu
2016 3 kpl, 1 leikattu
2017 4 kpl, 2 leikattu
2018 6 kpl, 6 leikattu

Vaikka tilasto kattaa vain yhden klinikan diagnoosit, on sen perusteella kuitenkin selvää, että välilevyongelmat eivät ole rodussa mikään harvinainen asia, ja tilanteeseen on syytä puuttua.

Tavoite

Tavoitteena on testata vähintään 150 koiraa. Hankkeen tavoitteena on testata vähintään 150 kiinanharjakoiraa, minkä katsotaan olevan tässä vaiheessa riittävä otantamäärä. 150 koiraa on yli 50% rodun vuosittaisesta rekisteröintimäärästä, ja  mahdollisuuksien mukaan pyritään ottamaan huomioon myös eri linjoista tulevat koirat. Mukaan otetaan kuitenkin kaikki kriteerit täyttävät ja mukaan haluavat koirat. Kimppatestaukseen saavat osallistua kaikki rekisteröidyt kiinanharjakoirat ja osallistumisen edellytyksenä on, että tulokset tulevat Suomen Kiinanharjakoirat ry:n käyttöön. Yhdistys tukee jäseniään testimaksussa.

Genomia

Testauksen yhteistyökumppaniksi on valikoitunut tsekkiläinen Genomia-laboratorio, jonka kanssa Suomen Kiinanharjakoirat ry tekee yhteistyötä muutenkin. Listahinta CDPA/CDDY (IVDD) -testille on 58 € (sis. alv). Genomia on luvannut antaa 30 % alennuksen testistä, mikäli testattavien koirien määrä on vähintään 70 kpl. Tällöin testille jäisi hintaa 40,60 € / koira. Hintoihin tulee lisäksi pieni postitusmaksu.

Lisätietoja testistä Genomian sivuilla.

Geenitestauksen toteuttaminen

Geenitesti tehdään poskisolunäytteestä, jonka koiran omistaja voi itse tilata, suorittaa ja palauttaa Genomialle saatujen ohjeiden mukaisesti. Genomialta on saatu alennuskoodi, jota käyttämällä jokainen osallistuja saa suoraan alennetun hinnan testille.

Alennuskoodin saadessaan tilaaja sitoutuu luovuttamaan testituloksen Suomen Kiinanharjakoirat ry:n käyttöön.

Kuinka poskisolunäyte otetaan?

Koiran suun tulisi olla mahdollisimman puhdas näytettä otettaessa, ja koiran on oltava syömättä ja se tulee pitää erillään muista koirista n. tunnin ajan ennen toimenpidettä. Poskisolunäytettä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että näytetikkuun tulee vain testattavan koiran soluja.

Vaihe 1:

Ota esille poskisoluharja ja esim. juomalasi. Avaa näytteenottopakkaus poskisoluharjan varren puoleisesta päädystä, jotta et koske tikun harjaosaan. Säästä pakkaus!

Vaihe 2:

Aseta poskisoluharja koiran suuhun ikenen ja posken väliin. Pyörittele harjaa posken sisäosaa vasten koko posken pituudelta n. 15 sekunnin ajan.

Vaihe 3:

Aseta poskisoluharja kuivumaan esimerkiksi juomalasiin, harjaosa ylöspäin. Vältä edelleen koskemasta harjaosaan. Anna harjan kuivua vähintään 15 minuuttia. Kosteana pakattu harja saattaa pilaantua.

Vaihe 4:

Laita kuiva harja takaisin alkuperäiseen pakkaukseensa ja sulje pakkaus teipillä. Huolehdi, että saamasi testausnumero näkyy pakkauksessa.

Aikataulu

Hanke toteutetaan mahdollisimman pian, kuitenkin vuoden 2021 aikana.

Alustava aikataulu:

Huhtikuu 2021 Testauskampanjan julkistaminen
Syksy 2021 Testien kerääminen ja toimittaminen Genomialle
Talvi 2021 Tulosten tilastointi ja koostaminen

Tulokset

Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jalostustoimikunta on aloittanut jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) työstämisen loppuvuodesta 2020. 

Tähän liittyen rodun parissa toteutetaan terveyskysely, jonka tulokset analysoidaan kevään 2021 aikana. Tässä suunnitelmassa kuvailtu CDDY-geenin massatestaushanke toisi erittäin arvokasta tietoa JTO:n koostamiseen. Välilevyongelmat ovat rodussamme lisääntyvissä määrin ilmevä vaiva, mutta rodun todellisesta tilanteesta, ongelman ilmenevyydestä tai sen periytyvyydestä ei ole vielä mitään virallista tai luotettavaa tietoa.

Suomen Kiinanaharjakoirat ry:n jalostustoimikunta koostaa CDDY-testituloksista raportin, jossa selviää vähintään suuntaa-antavasti CDDY-geenin tämänhetkinen esiintyvyys Suomen kiinanharjakoirapopulaatiossa. Tulosten perusteella voidaan pohtia erilaisia toimenpiteitä välilevyongelmien ehkäisyyn ja mahdollisesti geenin kitkemiseen populaatiosta. Tulosten avulla voidaan myös suunnitella mahdollisia jatkotutkimuksia ja kartoittaa tarvetta pitkällä aikavälillä tehtävään laajempaan tutkimustyöhön asiaan liittyen.

Yksittäisten koirien tuloksia ei julkaista, vaan tuloksia käsitellään ja niitä jaetaan massana ja tilastoina.

Suomen Kiinanharjakoirat ry:n myöntämä avustus jäsenilleen

Suomen Kiinanharjakoirat ry avustaa jäseniään geenitestauksessa 5-10€/jäsenen koira. Avustuksen voi saada maksimissaan neljälle omistamalleen koiralle. Avustuksen tarkka suuruus määräytyy lopullisen koiramäärän ja kerätyn rahoituksen perusteella, ollen minimissään 5€ ja enimmillään 10€.

Avustus haetaan jälkikäteen yhdistykseltä maksukuittia vastaan. Tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Rahoitus

Suomen Kääpiökoirat ry on myöntänyt hankkeelle 500€ apurahan. Hanketta rahoitetaan myös myymällä Harjakoira-lehteen tehostetusti mainostilaa. Myös muita rahoitusmahdollisuuksia selvitetään.

Suomen Kääpiökoirat ry:n myöntämä tuki käytetään kokonaisuudessaan CDDY-geenitestauksen tukemiseen Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jäsenille.