Vuolasvirta-palkinto

Vuolasvirta-palkinto

Lauri Vuolasvirta – palkinto on Suomen Kennelliiton kehittämä huomionosoitus ansioituneille kasvattajille. Tunnustuksen saaminen edellyttää esimerkillistä ja moitteetonta kasvatustyötä. Lisäksi kasvattajan tulee olla ollut yhtäjaksoisesti Kennelliiton jäsen 10 vuoden ajan, sekä palkinnon anomishetkellä sekä Kennelliiton, että rotunsa rotujärjestön jäsen.

Kasvattaja voi saada tunnustuksen vain kerran yhden rodun kasvattamisesta. Kasvatustyön menestystä tarkastellaan kasvattien määrän ja niiden käyttökoe – ja näyttelytulosten perusteella Vuolasvirta-sääntöihin kuuluvan pistetaulukon mukaan.

Kasvattajan tulee itse anoa palkintoa Kennelliitolta sopivaa lomaketta käyttäen. Anomukseen tulee liittää rotujärjestön lausunto. Anomus tulee lähettää Kennelliittoon ennen marraskuun loppua, jolloin mahdollinen palkinto jaetaan sopivassa arvovaltaisessa kenneltilaisuudessa seuraavan vuoden aikana.

Palkintoa varten tarkastellaan kasvattajan kymmentä perättäistä pentuetta. Vuolasvirta-palkintoon vaadittava pistemäärä on näiden 10 pentueen pentujen lukumäärä. Jos esimerkiksi kasvattaja on kasvattanut 10 pentuetta, joissa on ollut yhteensä 51 pentua, kasvattajalta vaaditaan 51 pistettä Vuolasvirta-palkintoon. Ei riitä, että pennuista vain muutama keräisi vaaditun pistemäärän, vaan pisteiden tulee jakautua vähintään 10 koiralle.
Vähintään 30 % anomuksessa mainituista koirista tulee olla palkittu näyttelyssä arvosanalla erittäin hyvä. Ensimmäisestä Vuolasvirta-anomukseen liitetystä pentueesta tulee olla kulunut vähintään viisi vuotta, mutta ei kuitenkaan kauempaa kuin 15 vuotta. Kaikkien pentueiden tulee luonnollisesti olla rekisteröity kasvattajan kennelnimelle. Lisäksi vähintään 50% vaadituista pisteitä tulee olla saavutettu koirilla, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat kasvattajan omia kasvatteja.
Kasvatit keräävät pisteitä näyttelyistä ja kokeista. Ulkomaisista näyttelyistä mukaan laskettavien pisteiden liitteenä tulee toimittaa asianmukaiset todistukset.

Kiinanharjakoirien ansioituneesta kasvatuksesta on palkittu:

1998 Merja Sorsa, Kennel Secret Line’s

2008 Marianne Virta, Kennel Joyway’s

2016 Lassi Alestalo, Kennel Arte Figure

2022 Samu ja Lella Wikström, Kennel Jamming’s