Terveystilastot

terveysTILASTOT

Kiinanharjakoirien määrä on kasvanut jyrkästi 2000-luvun puolivälissä. Samalla myös silmäpeilaukset yleistyivät. Nykyään kasvattajat ja harrastajat ovat kiinnostuneet enemmän kiinanharjakoirien terveydestä, joten myös terveystutkimukset ovat lisääntyneet. Silmäpeilauksissa näyttää siltä, että silmien muutokset olisivat lisääntyneet. Pitää muistaa, että sairauksien diagnosointi ja samalla myös ns. ei merkitsevien muutosten merkintä on muuttunut. Kaikki muutokset silmissä eivät ole vakavia ja vaikka silmissä jotain muutoksia olisi, se ei välttämättä tarkoita sitä ettei koiraa voisi käyttää jalostukseen.

Silmien löydökset vaihtelevat lievistä vakaviin. Eniten löydetyistä muutoksista muu verkkokalvon sairaus, lasiaisen rappeuma ja häiritsevät ripset ovat hyvin usein lieviä muutoksia ja näitä yksilöitä voidaan mahdollisesti käyttää jalostukseen, jos toisella osapuolella ei ole samoja muutoksia. Vakavia muutoksia on kiinanharjakoirilla tavattu melko vähän ja jotta tilastot jatkossakin näyttävät hyvältä, on tärkeä muistaa säännöllinen silmäpeilaus jalostukseen käytetyiltä yksilöiltä. Useimmat silmäsairaudet esiintyvät vasta kun koira on useamman vuoden vanha, joten on tärkeä tehdä silmäpeilauksia useamman kuin kerran koiran elämän aikana. Virallinen silmäpeilaus on voimassa 12 kuukautta silmäpeilauksesta.

Polvitilastot

Kiinanharjakoirilla on melko vähän ongelmia polvien kanssa. Jalostukseen käytetyiltä koirilta kuitenkin on suositeltava tutkia polvet. Suurin osa tutkituista on täysin terveitä (0) tai hyvin lievästi löysiä (1). Nämä molemmat asteet eivät yleensä aiheuta kiinanharjakoirilla mitään ongelmia. Koirat jotka saavat diagnoosiksi 2 tai huonomman, ei ole suositeltua käyttää jalostukseen.

 

Sydäntilastot

Sydänkuuntelutilastossa on kaikki virallisesti tehdyt sydänkuuntelut kiinanharjakoirille. Sydänkuunteluita on aloitettu virallisena tekemään vasta vuonna 2006. Monesti sydän kuunnellaan jokaisella eläinlääkärikäynnillä ja näistä ei jää tilastoihin mitään merkintöjä. Ainoastaan viralliset kuuntelut tai sydänultran tulokset merkitään kennelliiton tietokantoihin. Joka tapauksessa olisi hyvä tehdä sydänkuuntelu aina jalostukseen käytetyille koirille. Sydänkuuntelu on voimassa 12 kuukautta kuuntelusta.