Yhdistys

Suomen Kiinanharjakoirat ry  on perustettu 26.4.2003 ja merkitty yhdistysrekisteriin 1.9.2003.

Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening ry (SKKY) hyväksyi yhdistyksemme jäsenyhdistyksekseen 30.9.2003 pidetyssä kokouksessaan. Suomen Kiinanharjakoirat ry  jatkoi näin vuonna 1989 perustetun SKKY:n kiinanharjakoira-alajaoston toimintaa. 

Yhdistyksen jäsenmäärä, kuten rodun yksilöidenkin määrä oli pieni 90-luvun puoliväliin asti, kunnes se on pikkuhiljaa noussut. Tällä hetkellä yhdistyksellä on n. 300 jäsentä.

Yhdistyksen sääntöjen 2. pykälän mukaan yhdistyksen tarkoituksena on toimia kiinanharjakoiraharrastuksen kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Tarkoitustaan yhdistys on toteuttanut julkaisemalla vuosikirjat vuodesta 1995 lähtien ja jäsenlehteä vuodesta 1997 .

Jäsenistölle on järjestetty erilaisia tapahtumia. Parhaana esimerkkinä jo monta vuotta peräkkäin järjestetty harjakoirien  Club Show. Osanottajia tässä tapahtumassa on ollut runsaasti vuosittain. Club Showssa on ollut tuomari niin rodun kotimaasta kuin myös kokelaita Suomesta. Näin yhdistys haluaa osaltaan edistää tiedon kulkua harrastajille ja vastavuoroisesti informoida uusia, rodusta kiinnostuneita tuomarikokelaita. Lisäksi yhdistys on järjestänyt mm. kesäpäiviä ja Winter Show:n.

Nämä rutiininomaiset toiminnot ovat vakiinnuttaneet asemansa ja niiden eteen tehdään jatkuvaa kehitystyötä.

Jalostusohjesäännöt päivitettiin 7.4.2014 ja tällä hetkellä jalostustoimikunta (JTK)  valmistelee  uutta jalostuksen tavoiteohjelmaa.

Suomen Kiinanharjakoirat ry:llä on realistinen kuva rodun tilanteesta maassamme ja maamme rajojen ulkopuolella. Suurin osa rodun kasvattajista kuuluu Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jäsenistöön.

Suomen Kiinanharjakoirat ry:n tilinumero: FI92 15113000 100366

Hallituksen tiedotteet yhdistyksen Facebookissa yhdistyksen sivuilla.