Silmätarkastussponsorointi

Terveyssponsorointien keskeyttäminen

Verohallinnon linjauksien mukaan yleishyödyllisten yhteisöjen maksamat avustukset ovat ennakkoperinnän alaisia ja ne tulisi ilmoittaa jokaisen sponsoroinnin saajan tuloveronalaisena tulona rekisteriin. Yhdistyksellämme ei ole tällä hetkellä tietosuojasetuksen pykäliä täyttävää tapaa kerätä turvallisesti sponsoroinnin hakijoiden henkilötunnuksia, jotka tarvitaan tulorekisteri-ilmoitukseen. Valitettavasti joudumme keskeyttämään terveyssponsorointien myöntämisen toistaiseksi ja miettimään uusia keinoja rotumme terveyden edistämisen tukemiseen.

Silmätarkastussponsoroinnit

Hakija sallii yhdistyksen julkaista terveystulokset lehdessään ja verkkosivuillaan.

 
silmätarkastussponsorointi

Suomen Kiinanharjakoirat ry osallistuu yhdistyksen jäsenten kiinanharjakoirien silmätarkastusten kustannuksiin palauttamalla omistajalle osan maksusta seuraavasti:

  • yli 6-vuotiaan koiran tarkastuksesta palautetaan 15 euroa
  • yli 8-vuotiaan 20 euroa
  • yli 10-vuotiaan 40 euroa

Saman koiran tarkastuksesta voi palautusta saada vain kerran 12 kuukaudessa.

 

PLL- ja prcd-PRA sponsorointi

Suomen Kiinanharjakoirat ry  tukee maaliskuusta 2018 lähtien   myös  PLL- ja prcd-PRA geenitestin tehneitä jäseniään palauttamalla hakemuksen pohjalta PLL testistä 10 euroa ja prcd_PRA testistä 20 euroa.  Max. 2kk tarkastusajankohdasta.