Jalostustarkastus

Suomen Kiinanharjakoirat ry:n jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksia. Näiden tarkoituksena on antaa kasvattajille ja jalostusyksilöiden omistajille puolueetonta ja realistista tietoa jalostukseen käytetyistä/käytettävistä koirista ja niiden jälkeläisistä. Jalostustarkastusten avulla seurataan myös rodun tilannetta tiettyjen ominaisuuksien osalta. Jalostustarkastusten käytännön järjestelyistä vastaa jalostustoimikunta tai jalostustoimikunnan nimeämä henkilö/henkilöt.

Jalostustoimikunnan tulee järjestää jalostustarkastus mikäli tarkastettavaksi halutaan tuoda vähintään kymmenen (10 ) koiraa. Tarkastus tulee toteuttaa kolmen (3) kuukauden sisällä kirjallisen tarkastusanomuksen esittämisestä ja se on järjestettävä anovan jäsenen/jäsenien kannalta suotuisan välimatkan päässä. Poikkeuksena tähän aikatauluun saa olla syynä ainoastaan jalostustarkastajien saatavuuseste. Järjestettävästä jalostustarkastuksesta on tiedotettava koko jäsenistöä joko yhdistyksen Harjakoira – lehdessä, erillisellä tiedotteella tai yhdistyksen kotisivuilla / keskustelufoorumilla. Suomen Kiinanharjakoirat ry:n hallitus pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin jalostustarkastussäännöissä ja – lomakkeissa ja käytännöissä.

Täältä löydät