Uusi eläinten hyvinvointilaki astuu voimaan 1.1.2024.

Suomen Kiinanharjakoirat Ry seuraa tarkkaan uuden eläinten hyvinvointilain ja siihen liittyvän tulevan jalostusasetuksen etenemistä.

Järjestämme vielä kevään aikana kaikille kiinnostuneille avoimen Teams- tilaisuuden, jossa pyrimme avaamaan tilannetta teille kaikille.
Kysymyksiä voi toimittaa jo ennakkoon osoitteella: harjakoira.jalostustoimikunta@gmail.com

Pysy kuulolla!

Mitä tämä tulee tarkoittamaan kiinanharjakoiralle rotuna ja mitä karvattomien rotujen kasvattajien sekä omistajien on otettava huomioon?

Laissa on suora kielto käyttää jalostukseen mm. yhdistelmää, josta todennäköisesti aiheutuu jälkeläisille merkittävää hyvinvointihaittaa.
Jalostusta koskevia säännöksiä tullaan tarkentamaan asetuksella, jossa säädetään mm. ääripiirteet, sairaudet ja viat, jotka estävät eläimen käyttämisen jalostukseen.
Jalostusasetuksen pohjana käytetään Luken, Ruokaviraston ja MMM:n selvityksiä koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja niihin puuttumisen keinoista. Kiinanharjakoiria koskee erityisesti toinen selvitys, joka julkaistiin 15.2.2023: Muut rotuominaisuudet, jotka voivat aiheuttaa hyvinvointihaittaa.

Pääset tutustumaan julkaisuun tästä

6.2.9. Geenimuunnokset
Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jolla on merkittävää hyvinvointihaittaa aiheuttavia kliinisiä ongelmia, genotyypistä riippumatta.
– FOXI3 (vallitsevasti periytyvä karvattomuus, ektodermaalinen dysplasia):
– Kantajia ei saa parittaa keskenään (Evira, nyk. Ruokavirasto 2008).
– Jalostukseen saa käyttää vain koiria, joilla on terve iho.
– Jalostuskoiralla tulee olla suun ja hampaiston tilasta eläinlääkärin lausunto, jossa todetaan luvun 6.2.6 (Hampaisto ja suu) jalostuskriteerien täyttyvän.
– FOXI3-geenin vallitseva geenimuoto aiheuttaa sairauden, johon liittyy karvattomuuden lisäksi myös hyvinvointihaittoja. Näiden haittojen yleisyyttä ja merkitystä tulisi käsitellä siirtymäajan jälkeen tarkemmin.

Mitä muita jalostusta koskevia säännöksiä ja rajoituksia kiinanharjakoirille mahdollisesti voi tulla?
– Kondrodystrofiaan liittyvät röntgenlausunnot (IDD) / dna-testitulokset
– Polvitutkimustulos / alaikäraja tutkimukselle tai jalostuskäytölle
– Silmätutkimustulos / dna-testitulokset (esim. PRA, PLL)
– Sydäntutkimustulos / alaikäraja tutkimukselle tai jalostuskäytölle
– Autoimmuunisairaudet
– Eläinlääkärintodistus hampaistosta
– Eläinlääkärintodistus ihon kunnosta
– Käyttäytymishäiriöt (epävarmuus, pelko)
– Tarve jatkuvaan lääkitykseen / ruokavalioon