Terveyssponsorointien keskeyttäminen

Verohallinnon linjauksien mukaan yleishyödyllisten yhteisöjen maksamat avustukset ovat ennakkoperinnän alaisia ja ne tulisi ilmoittaa jokaisen sponsoroinnin saajan tuloveronalaisena tulona rekisteriin. Yhdistyksellämme ei ole tällä hetkellä tietosuojasetuksen pykäliä täyttävää tapaa kerätä turvallisesti sponsoroinnin hakijoiden henkilötunnuksia, jotka tarvitaan tulorekisteri-ilmoitukseen. Valitettavasti joudumme keskeyttämään terveyssponsorointien myöntämisen toistaiseksi ja miettimään uusia keinoja rotumme terveyden edistämisen tukemiseen.